Martie 2013

Martie 2020

 • HCL nr.32/28.02.2013 - privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional

Martie 2013

 • HCL nr.32/28.02.2013 - privind predarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional
Februarie 2013

Februarie 2013

 • HCL nr.31/28.02.2013 - privind constituirea Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea programelor şi proiectelor în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oneşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local
 • HCL nr.30/28.02.2013 - privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Municipiul Oneşti şi Asociaţia „Club Sportiv Rally Spirit” Oneşti în vederea desfăşurării unor activităţi sportive la nivel naţional
 • HCL nr.29/28.02.2013 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.116 din 22 noiembrie 2012 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 05 decembrie 2012
 • HCL nr.28/28.02.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 05 aprilie 2012 privind transformarea Serviciului public « Directia de Asistenta Sociala Onesti » in « Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti », aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
 • HCL nr.27/28.02.2013 - privind aprobarea organizării Târgului de oferte educaţionale “O şcoală pentru tine”
 • HCL nr.26/28.02.2013 - privind aprobarea parteneriatului Municipiului Oneşti cu Colegiul Naţional “Dimitrie Cantemir” Oneşti în vederea coorganizării Proiectului “Absolvent 2013 – Oneştean cu cetăţenie europeană”
 • HCL nr.25/28.02.2013 - privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Oneşti.
 • HCL nr.24/28.02.2013 - privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a indicatorilor de performanţă şi caietul de sarcini al licenţelor de traseu pentru traseul nr.3 (Cartier Buhoci – B-dul Oituz – Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare - Chimcomplex – Fântânele – Rafo - str. Cauciucului(TCR)) şi traseul nr.4 (La Capucini-B-dul Republicii-Gara-Str. Zemeşului-Slobozia Nouă-Slobozia Veche şi retur)
 • HCL nr.23/28.02.2013 - privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecţie a operatorilor taxi şi taximetriştilor independenţi şi de stabilire a comisiei de aplicare a acestora
 • HCL nr.22/28.02.2013 - privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2013-2014
 • HCL nr.21/28.02.2013 - privind concesionarea unor suprafeţe de teren către S.C. SERVSAL S.A. Oneşti
 • HCL nr.20/28.02.2013 - privind aprobarea închirierii unor spaţii comerciale situate în incinta Pieţei Agroalimentare Oneşti
 • HCL nr.19/28.02.2013 - privind aprobarea utilizării sumei de 1.118.900,65 lei, din creditul de 14.995.472 lei, pentru finanţarea unor proiecte din fonduri europene
 • HCL nr.18/14.02.2013 - privind aprobarea repartizării unei locuinţe ANL Clubului Sportiv Municipal Oneşti pentru antrenorii lotului naţional de gimnastică
 • HCL nr.17/14.02.2013 - privind modificarea Hotărârii nr. 39/2012 a Consiliului local al municipiului Oneşti, cu aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul permanent al consiliului local, aparatul de specialitate al primarului, instituţiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local, precum şi serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor din municipiul Oneşti
 • HCL nr.16/14.02.2013 - referitor la completarea Hotărârii Consiliului local nr.83/2011 privind aprobarea schimbării denumirii unor străzi din municipiul Oneşti
 • HCL nr.15/14.02.2013 - privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul Oneşti, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • HCL nr.14/14.02.2013 - referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.124/05.12.2012 privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractelor de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 si 4 din municipiul Onesti
 • HCL nr.13/14.02.2013 - privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.12/14.02.2013 - privind constituirea Comisiei pentru negocierea şi stabilirea redevenţei datorată de SC Servsal SA Oneşti pentru folosirea suprafeţelor de teren necesare desfăşurării obiectului de activitate
 • HCL nr.11/14.02.2013 - privind asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Extinderea si modernizarea Compartimentului de primire urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”
Ianuarie 2013

Ianuarie 2013

 • HCL nr.10/23.01.2013 - privindaprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr.4 din 16 ianuarie 2013 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012
 • HCL nr.9/23.01.2013 - privind privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2012 în anul 2013
 • HCL nr.8/16.01.2013 - privind incheierea unui acord de parteneriat public - privat avand ca obiectiv ingrijirea persoanelor varstnice din Centrul Social Slobozia si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013
 • HCL nr.7/16.01.2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Oneşti
 • HCL nr.6/16.01.2013 - privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.5/16.01.2013 - referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.124/05.12.2012 privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractelor de delegare a traseelor de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 si 4 din municipiul Onesti
 • HCL nr.4/16.01.2013 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.130/13.12.2012 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul Oneşti
 • HCL nr.3/16.01.2013 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al anului 2012, din secţiunea de dezvoltare din excedentul anului 2011 conform Legii nr.273/2006 – Legea finanţelor publice locale cu modificările ulterioare
 • HCL nr.2/16.01.2013 - privind validarea doamnului Buzdugan Vasile în funcţia de consilier local al municipiului Oneşti
 • HCL nr.1/16.01.2013 - prin care se ia act de demisia consilierului local Bujor Dumitru Marcel şi se declară vacant mandatul de consilier local